Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı

Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programı

Zihinsel yetersizliği olan bireylerin bağımsız yaşam becerileri, özbakım ve günlük yaşam becerilerini kazanmaları çok önemlidir. Zihinsel Engelliler Destek Eğitim Programından yararlanan bireylerde psikomotor, dil ve konuşma, sözlü ve yazılı anlatım, sosyal uyum ve bilişsel becerilerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla Malatya ilindeki yeni kampüsümüzde özel eğitim hizmetleri verilmektedir.