Otizm Spektrum Bozukluğu Destek Eğitim Programı

Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm Spektrum Bozukluğu, Otizmli bireylerin beden, zihin, sosyal, duygusal ve dil gelişimlerini desteklemek, gerekli temel bilgi, beceri, tutum ve alışkanlıkları kazandırmak amacıyla özel program, metot ve araç gereçler vasıtasıyla ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yetişmelerini sağlamak, programın ana hedefidir.

Bu hedefler doğrultusunda Malatya'da hizmet veren Anadolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde alanında uzman eğitim kadromuz tarafından Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireyler İçin Destek Eğitim Programı uygulanmaktadır.