Dil - Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Dil - Konuşma Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Dil - Konuşma Bozukluğu, Otizm tedavisi olmayan nöro-gelişimsel bir bozukluktur.

Otizmli bireyler iletişim kurmakta ve sosyal becerilerinde oldukça yoğun sorunlar yaşarlar. Göz teması kurmayabilir, konuşulanları anlamakta güçlük çekebilir, bağlam dışı konuşabilir ve hatta hiç konuşmayabilir. Anadolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin uzman eğitmenleri dil ve konuşma terapisinde otizmli çocuğun ilgisi takip edilerek iletişim kurulur ve bireyselliği gözetilerek gelişimine uygun terapi amaçları belirlenir.