Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı

Özel Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı ile görsel, işitsel, dokunma ve kinestetik algının geliştirilmesi, dikkat ve bellek yeteneklerinin artırılması, motor koordinasyon becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Dinleme, konuşma, dil becerileri, kavram ve düşünme süreçlerinin gelişiminin de desteklenmesini hedeflemekteyiz. Malatya Anadolu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak özel öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerimizin, hangi alanda zorlandıkları analiz edilerek, öğrencinin öğrenme stilleri ve güçlü yanları tespit edilip buna göre planlı bir eğitim verilmektedir.