Drama-Müzik Atölyesi

Drama-Müzik Atölyesi

Bireylerin fiziksel, psikolojik, sosyal ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılamada müzik ve drama aktivitelerini kullanarak, bireyin gelişimi ve farkındalığı artırılmaktadır.

Ritim, melodi ve harmoni gibi müzik unsurları kullanılarak özel gereksinimli bireylerde stresin azaldığı, özgüvenin arttığı ve anlamlı bir uğraşı elde ettiği görülmektedir. Yaratıcı drama, doğaçlama, rol oynama gibi etkinlikler bireyin duygu, düşünce, gözlem, hayal gücü ve yaşantılarından yola çıkarak eyleme dönüştürmesine ve yeniden yapılandırarak anlamlandırmasına fayda sağlamaktadır.